TREDJE PARTNER MÖTET Bergamo (Italien)

bergamo

Januari och februari var månader det arbetades hårt för OPEN partnerskap då OPEN e-lärande utvecklades.
Vissa parter började att spela in utbildningsmaterial i sina länder. Målet är att avsluta inspelningarna till 15 mars.
Den 16 och 17 mars hölls partnermöte i Bergamo, Italien. Projektpartner Fondazione IKAROS var värd för mötet.
Under mötet diskuterade partners inspelningsprocessen i sina länder och utbyte erfarenheter.
Nästa steg i projektets genomförande kommer att analyseras.